Zoom Mobiles AB Integritetspolicy

1. Registreringsnamn

Zoom Mobiles AB

2. Registering och ansvar

Zoom Mobiles AB ansvarar och behandlar personuppgifter, kundmeddelanden, upprättade kontrakt. Ytterligare samlar vi analytisk information från besökare på vår hemsida.

Zoom Mobiles behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.

När du använder våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här integritetspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

OBS! Denna integritetspolicy berör endast de som är registrerade i Zoom Mobiles AB:s personregister.

3. Kontaktuppgifter

Organisationsnummer: 559015-0859
Adress: Stuvsta torg 4, 14140, Huddinge, Sverige
Telefonnummer: +46735011011
E-postadress: privacy@zoommobiles.se
Hemsida: www.zoommobiles.se

4. Information som vi samlar in:.

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in data som du uppger och data som vi får när du använder våra tjänster.

 

4.1 Information som du uppger

När du handlar hos os ber vi dig om dina personuppgifter, exempelvis e-postadress, telefonnummer, fakturaadress, leveransaddress. Organisationsnummer i så fall om du är företagskund.

 

4.2 Information vi får när du använder våra tjänster

Vi samlar in information om vilka tjänster du använder, hur du använder dem, vilka produkter du köper och hur mycket du köper.

 

Vi samlar in besöksstatistik med hjälp av Google Analytics och vi visar annonser från Google Adsense. Det här innebär att information om hur du använder våra tjänster sparas på Googles servrar.

 

4.2.1 Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

 

4.2.2 Logginformation

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av oss samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

 

– Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.

– Information om telefoni, till exempel ditt telefonnummer, den uppringande partens nummer, vidarekopplingsnummer, samtalslängder, information om SMS-routning och samtalstyper.

– IP-adress.

– Information om händelser på din enhet såsom krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress. Cookies som kan identifiera din webbläsare.

4.2.3 Platsinformation

När du använder våra tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera oss om Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

 

4.2.4 Lokal lagring

Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

 

4.2.5 Cookies och liknande teknik

Vi och våra affärspartners använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder våra tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng som skickas till din dator när du besöker en webbplats.

.

5. Varför samlar vi in uppgifter?

Personuppgifter som vi samlar in använder vi till följande :

Kundservice
Personuppgifter används för att sköta, utveckla förhållandet mellan Zoom Mobiles AB och våra kunder. Om du kontaktar oss använder vi uppgifter som vi samlar in för att svara på frågor, lösa problem och i övrigt hantera ditt meddelande.

Marknadsföring
Om du har godkänt direktmarknadsföring kan vi skicka information till dig om Zoom Mobiles AB.
Den som är registrerad har alltid rätten till att förbjuda oss från att skicka direktmarknadsföring, marknadsundersökningar eller annan typ av profilering.

6. Lagringstid

Vi sparar personuppgifter så länge som lagen kräver eller så länge som det finns behov till att lagra.

7. Överföring till land utanför EU/EES

Om Zoom Mobiles AB använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker enligt ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel genom användning av EU:s standardavtal, Privacy Shield vad gäller USA eller annan motsvarande reglering.

8. Utlämning av personuppgifter

Vi har en skyldighet att dela uppgifter till statliga instanser såsom myndigheter, skatteverket, integritetsskyddsmyndigheten eller till andra instanser som enligt lag kräver att ta del av dessa uppgifter.

Rättsliga grunder
Vi har en skyldighet att dela personuppgifter som Zoom Mobiles AB har samlat till utomstående instanser om det anses vara nödvändigt (i), krävs av lagen eller vid straff-eller dombeslut (ii); bedrägerier, pengatvätt, finansiering av terrorism eller personskydds relaterade eller tekniska problem, förebyggande eller andra handläggningar; eller (iii) i fall där man vill skydda Zoom Mobiles AB eller dess kunders äganderätter eller i övriga fall där det är nödvändigt enligt lag att säkerställa.

Berättigade tjänsteleverantörer
Vi kan dela personuppgifter om kunder till berättigade tjänsteleverantörer. De kontrakt som vi har med våra tjänsteleverantörer innehåller åtaganden där tjänsteleverantören antagas att begränsa användningen av personuppgifter och förväntas följa standarderna för denna integritetspolicy.

Specifika Händelser
Vi kan dela personuppgifter till tredje parter utomstående från Zoom Mobiles AB:s organisation, i enighet med de ovan nämnda grunderna, då vi har den registrerades samtycke. Den registrerade har rätten att när som helst ta tillbaka sitt samtycke om att dela sina personuppgifter.

9. Den registrerades rättigheter

Begäran om insyn: Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter Zoom Mobiles AB behandlar om dig.

Begäran om rättelse: Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter.

Begäran om radering: Vi tillmötesgår begäranden om radering av personuppgifter i största möjliga mån, dock inte om det finns tungt vägande skäl för att inte radera dem, till exempel om vi måste spara uppgifterna av dokumentationsskäl.

Rätten till invändningar och begränsning
Du har rätten till att ha invändningar om dina personuppgifter eller profilering om dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte. Du har rätt att kräva begränsningar av dina personuppgifter såsom när personuppgifterna inte stämmer. Du har även vid speciella fall rätten att bestrida hur vi behandlar dina personuppgifter om den har sin grund i ett personligt specialfall.

Rätten att flytta uppgifter från ett system till en annan
Den registrerade har rätten att få sina personuppgifter förflyttade till en tredje part.

Utöva sina rättigheter
Om du vill utöva något av de ovanstående rättigheterna ber vi dig skicka post eller ett email till Zoom Mobiles AB innehållande följande: namn, adress, telefonnummer och kopia på personbevis som är i kraft. För att ytterligare säkerställa identiteten kan vi be om ytterligare uppgifter. Vi kan avvisa begäran om de är oberättigade och om det saknas grund för det.

10. Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda Zoom Mobiles och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

 

– Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.

– Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

– Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

11. Förändringar

Vår integritetspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande.

SHOPPING CART

close
Translate »
0
0
    0
    Din vagn
    Din vagn är tomÅtergå till butiken